Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com

Header 1

Header 1 Header 1

Przekaż darowiznę

 

Każdy z nas może wspomóc parafię poprzez złożenie dobrowolnej ofiary. Jest to wyraz troski o wspólnotę w której żyjemy i w której działalność się angażujemy. 

 

Bank Spółdzielczy w Oławie

77 9585 0007 0040 0400 4008 0001 

Parafia rzym.-kat. pw. św.

Andrzeja Apostoła w Kucharzowicach

Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów 

 

Najlepiej z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego.

 

 ===============================

  

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA DAROWIZNY OD PODATKU DOCHODOWEGO

Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:

na cele kultu religijnego (potocznie – na Kościół),

na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego

Obiec darowizny różnią się od siebie i podatnicy powinni zwracać uwagę nie tylko na to, z której z ulg korzystają, ale również czy poniesienie wydatku i otrzymanie darowizny zostanie prawidłowo udokumentowane.

Darowizna na cele kultu religijnego

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.

Liczymy 6%

Kwota 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika. Zatem łączna wartość darowizn przekazanych na cele:

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

kultu religijnego,

krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.22), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.

- nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

UWAGA:

Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny.

Stąd odrębnie traktujemy przelew na Kościół – na cele kultu, a odrębnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze realizowane przez Kościół. Tych drugich nie ujmuje się w limicie 6% dochodów.

Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Rzymskokatolicka parafia pw.  św. Andrzeja Apostoła

w Kucharzowicach

Kucharzowice 62
57-120 Wiązów

 tel. 71/394-35-32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 GPS: N50.78781 E17.24922

»zobacz na mapie UMP«

Liturgia dnia

010342
Dziś:Dziś:2
Wczoraj:Wczoraj:2
W tym tygodniu:W tym tygodniu:10
W tym miesiącu:W tym miesiącu:54
Ogółem:Ogółem:10342
unix 0.0